ΚΟΥΡΙΑ, Αφροδίτη, Ναύπλιο, x.x.
12 εικόνες του Ναυπλίου σε ευρωπαϊκά χαρακτικά από τη συλλογή του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος. Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-αγγλικά
Η έκδοση υπάρχει μόνο σε CD.

εξαντλημένο