Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η προστασία και ο σεβασμός  των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση για το Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου και  λαμβάνουμε σοβαρά υπ’ όψιν το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για  την επεξεργασία τους.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, όπως ενδεικτικά στους επισκέπτες, τους υποστηρικτές, τους πελάτες του πωλητηρίου μας, τους χορηγούς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο διατηρεί κάποιου είδους σχέση με το Ίδρυμα, είτε χρησιμοποιεί τον επίσημο ιστότοπό του ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε επισκέπτεται τους χώρους του Ιδρύματος (Μουσείο «Β. Παπαντωνίου», Μουσείο Παιδικής Ηλικίας «Σταθμός», "Σοφρώνη 13", Πολιτιστικός χώρος «Κανάρη 4» και λαμβάνει μέρος στις διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που αυτό πραγματοποιεί.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε, καθώς και το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε και να ελέγχετε τη χρήση των πληροφοριών σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ), που είναι ευρέως γνωστός ως «ΓΚΠΔ» και ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018.

1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με αυτόν;

Υπεύθυνος επεξεργασίας για την τήρηση, συλλογή, αποθήκευση και περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, είναι το:

Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου

Βασ. Αλεξάνδρου 1, 21100 Ναύπλιο, Ελλάδα

Τηλ.: 0030 2752028947, 0030 2752028379, Fax: 0030 2752027960, Email: pff@otenet.gr

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η ενημέρωσή σας και η παροχή των σχετικών πληροφοριών αναφορικά με την τήρηση, συλλογή, αποθήκευση, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και η παροχή πληροφοριών για τα σχετικά δικαιώματά σας.

Το Ίδρυμα, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση και περαιτέρω επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων, δεσμευόμενο να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων από τον κίνδυνο απώλειας, διαρροής, αλλοίωσης, διαβίβασης ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ιδρύματος, μέσω email στη διεύθυνση: pff@otenet.gr ή εγγράφως στη διεύθυνση: Βασ. Αλεξάνδρου 1, 21110 Ναύπλιο, Ελλάδα

2. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς;

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες, όπως για παράδειγμα το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική σας διεύθυνση ή το τηλέφωνό σας. Το Ίδρυμα επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά δεδομένα και για τους κάτωθι αναφερόμενους σκοπούς:

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό σας

• Κατά την είσοδό σας στους χώρους του Ιδρύματος

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό), στοιχεία τιμολόγησης και πληροφορίες ιστορικού εφόσον πραγματοποιήσετε κάποια συναλλαγή.

• Στην περίπτωση που κάποιος γίνεται υποστηρικτής του ΙΒΠ

Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό).

• Κατά τη συμμετοχή σας στις διάφορες εκδηλώσεις και τα προγράμματα του Ιδρύματος

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό).

• Κατά τη συμμετοχή σας στα διάφορα τμήματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου

Για τις σχολικές επισκέψεις: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό) του αρμόδιου για την οργάνωση της επίσκεψης εκπαιδευτικού.

• Κατά την εγγραφή και χρήση του WiFi στους χώρους του Ιδρύματος

Σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος διατίθεται δωρεάν πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο (WiFi) για την ελεύθερη πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Για να χρησιμοποιήσετε το WiFi θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε στην πύλη εισόδου (WiFi portal), ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσής σας ένα από τα παρακάτω:

• Facebook account

• Gmail account (G+)

• Email

Ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης το σύστημά μας ενδέχεται να αποθηκεύσει τα εξής στοιχεία: αριθμό ταυτοποίησης συσκευής (device mac address), διεύθυνση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Facebook/google/email address) και τα στοιχεία που σχετίζονται με τα παραπάνω. Εάν θελήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο δωρεάν δίκτυο WiFi του Μουσείου, θα σας ζητηθεί να συμφωνήσετε με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του WiFi, οι οποίοι εξηγούν πώς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας.

• Κατά την περιήγησή σας στους χώρους του Μουσείου και τη συμμετοχή σας στις διάφορες εκδηλώσεις

Δεδομένα εικόνας  ή εγγραφές βίντεο που δημιουργούνται σε σχέση με τον χώρο ή/και τις δράσεις μας, καθώς και δεδομένα καταγραφής Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) που συλλέγονται από την εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού για λόγους ασφαλείας.

Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν παιδιά

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο σχολικών επισκέψεων, το Ίδρυμα δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μαθητών, παρά μόνο του συνοδού εκπαιδευτικού ή του εκπαιδευτικού που είναι αρμόδιος για την οργάνωση της επίσκεψης, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Σκοποί επεξεργασίας

Το Μουσείο συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

• Για διοικητικούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα για τη διαχείριση των συνδρομών, εγγραφών και παραγγελιών που πραγματοποιείτε προς διευκόλυνση των επιλογών σας και για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών.

• Για την έκδοση εισιτηρίων ή/και καρτών συνδρομής.

• Για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, δηλαδή για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας προς εσάς, ο οποίος βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν ρητού αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.

• Για ενημερωτικούς σκοπούς σχετικά με τις δράσεις μας, σκοπούς direct marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, καθώς και για την κατάρτιση του προσωπικού σας προφίλ κατόπιν χορήγησης της συγκατάθεσής σας με σκοπό την εξατομίκευση υπηρεσιών και προϊόντων.

• Για περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

• Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος δικού σας ή άλλου φυσικού προσώπου, καθώς και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα ως υπεύθυνο επεξεργασίας, όπως για παράδειγμα κατά τη διαχείριση και φύλαξη των διάφορων συλλογών που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα ή κατά τη χρήση του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) για την ασφάλεια και προστασία των επισκεπτών, των εργαζομένων και της περιουσίας του Ιδρύματος.

Σημειωτέον ότι έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγράφως ή μέσω email στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα 1.

3. Με ποιον τρόπο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς, όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τα προϊόντα του Ιδρύματος, όταν συμμετέχετε στα εργαστήριά μας, σε σεμινάρια ή άλλα προγράμματα, όταν πραγματοποιείτε αγορές από το Πωλητήριο, καθώς και όταν αποφασίσετε να γίνετε υποστηρικτής στο έργο μας.

Το Ίδρυμα επεξεργάζεται επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα που λαμβάνει ή περιέρχονται σε γνώση του από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την πραγματοποίηση εταιρικών εκδηλώσεων, στις οποίες συμμετέχετε ή την οργάνωση των οποίων αναλαμβάνετε, καθώς και στις περιπτώσεις που τα στοιχεία σας μας έχουν γνωστοποιηθεί από υποστηρικτή με τον οποίο είστε από κοινού συνδρομητής (Εταιρική συνδρομή κλπ.).

4.  Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο σε αυτούς  με τους οποίους συνεργαζόμαστε και που είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από τον σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω. Για παράδειγμα, μπορεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους πιστωτικών καρτών για την επεξεργασία μιας πληρωμής εκ μέρους σας κατόπιν παραγγελίας από το Πωλητήριο, σε τρίτους - φυσικά ή νομικά πρόσωπα - που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό μας υπηρεσίες προώθησης και marketing, σε εταιρίες διαχείρισης και συντήρησης της ιστοσελίδας μας και σε άλλους προμηθευτές καθώς και σε εταιρίες παροχής νομικών και λογιστικών/φοροτεχνικών υπηρεσιών. Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών.

Σε κάθε περίπτωση το Ίδρυμα εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, διάθεση κλπ. των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν, εάν η νομοθεσία μας υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου.

Σημειώνουμε πως απαγορεύεται ρητά η πρόσβαση προσώπων στα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων μας.

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτη χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), θα διασφαλίζουμε πάντοτε ότι παρέχεται επαρκές επίπεδο προστασίας για την επεξεργασία τους, δεσμεύοντας συμβατικά τον αντισυμβαλλόμενό μας ή τον συνεργάτη μας στον οποίο κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να εξασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, με αυτό που παρέχεται στην Ελλάδα.

5. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο  για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

6. Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας/χρήση των cookies

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων/κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή της συσκευής σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας και να προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή  προσωπικές πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταύτιση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεχθεί με άλλο τρόπο. Εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie. Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησής σας.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες προβλέψεις του ΓΚΠΔ:

• Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους.

• Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν ανακριβών στοιχείων ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε τα δεδομένα σας.

• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για αντίρρηση στην επεξεργασία των δεδομένων σας για προωθητικούς σκοπούς.

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο σημαίνει να ζητήσετε τον περιορισμό της εν λόγω επεξεργασίας, εφόσον αμφισβητείται από εσάς η ακρίβειά των δεδομένων, έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία τους ή συντρέχει άλλος προβλεπόμενος στην σχετική Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων λόγος.

• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας, ώστε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του Ιδρύματος για τη διακράτησή τους και την εκπλήρωση καθήκοντος του Ιδρύματος προς το δημόσιο συμφέρον.

• Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

• Ανάκληση της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

• Δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης, εάν συντρέχει περίπτωση.

Λάβετε υπ’ όψιν ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν είναι απόλυτη και ενδέχεται να υπόκειται στους περιορισμούς του νόμου. Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/), σε περίπτωση που διατηρείτε απορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας τους.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και για τις όποιες περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα με το σχετικό αίτημά σας στη διεύθυνση pff@otenet.gr.

8. Ασφάλεια δεδομένων

Έχουμε υιοθετήσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη συλλογή, επεξεργασία καθώς και για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

• Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στον αριθμό των εξουσιοδοτημένων ατόμων

• Στα συστήματα IT που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων διασφαλίζεται η πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα

• Η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα IT παρακολουθείται προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί άμεσα η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

• Υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους

Οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουμε βελτιώνονται συνεχώς προκειμένου να ακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις.

9. Ενημέρωση και τροποποίηση

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες και προϊόντα μας, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής.

Τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: 27.9.2022