ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Στέλιος (1982), Ναύπλιο.
Η Χαλκοτεχνία στον ελληνικό χώρο (1900-1975) κατά την προφορική μαρτυρία των χαλκουργών: Συμβολή στην εθνογραφική τεχνολογία.
31 εκ., σ. 219, βιβλιογραφία, 3 χάρτες, ευρετήριο, αγγλική περίληψη.

εξαντλημένο