Κείμενα: Κανέλλος Κανελλόπουλος, Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη, Ελένη Μαϊστρου. Συντονισμός-Επιμέλεια έκδοσης: Μαρία Παπαδοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Telesis.

Χορηγός: ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

 

978-960-9722-04-9