ΛΟΥΤΖΑΚΗ, Ρένα (1986), Ναύπλιο.
28 εκ, σελ. 50, ασπρόμαυρες φωτογραφίες 23, χάρτες 3, βιβλιογραφία. Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-αγγλικά.