ΚΩΤΣΟΥ Μαρία και ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ιωάννα (1988, 1η εκδ. 1981), Κατάλογος, Ναύπλιο.
20,5 εκ., σελ. 166, 18 έγχρωμες και 72 Α/Μ φωτογραφίες, 20 σχέδια, βιβλιογραφία. Ελληνική έκδοση

Πωλείται μόνο σε CD.

εξαντλημένο