ΡΩΜΑΙΟΥ-ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ, Ελένη (1980), Ναύπλιο.

Διδακτορική διατριβή (Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών).
24 εκ., σελ. 176, εικόνες: 35 έγχρωμες, 29 ασπρόμαυρες, σχέδια 68, χάρτης, γλωσσάριο, βιβλιογραφία, αγγλική περίληψη.

εξαντλημένο