(2002), Ναύπλιο 20.
17,5 Χ 13 εκ., έγχρωμο. Σχεδιασμός: Γιώργος Παλυβίδας. Επιμέλεια κειμένων: Μαρία Παπαδοπούλου.