Ναύπλιο 2015. Επιμέλεια: Σοφία Παντουβάκη και Έλια Πετρίδου. Αγγλική έκδοση.