Ναύπλιο 2021. Κείμενο: Ιωάννα Παπαντωνίου - Επιμέλεια έκδοσης: Μαρία Παπαδοπούλου. Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-αγγλικά

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με την επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων

ISSN 0257-1692