Ναύπλιο 2009. Επιμέλεια έκδοσης: Άννα Νεοφύτου, Καλλιόπη Πρωτοπαπά, Θεοφανώ Κυπρή, Λέανδρος Αντωνιάδης

ISSN 0257-1692