Ναύπλιο 1995. Πωλείται μόνο σε CD.

Διεύθυνση έκδοσης: Ιωάννα Παπαντωνίου, Κλειώ Γκουγκουλή. Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-αγγλικά

ISSN 0257-1692
εξαντλημένο