Ναύπλιο 1989. Πωλείται μόνο σε CD.

Διεύθυνση έκδοσης: Ιωάννα Παπαντωνίου

ISSN 0257-1692
εξαντλημένο