Ναύπλιο 1983-85. Πωλείται μόνο σε CD.
Ειδική έκδοση: Ενδυματολογία, Μουσικά όργανα, Χαλκοτεχνία, Ανθρωπολογία του χορού. Επιμέλεια έκδοσης: Αντίκλεια Μουνδρέα-Αγραφιώτη

ISSN 0257-1692
εξαντλημένο