Ναύπλιο 1981-1982. Πωλείται μόνο σε CD.

ISSN 0257-1692
εξαντλημένο