Ναύπλιο 1978. Πωλείται μόνο σε CD.

ISSN 0257-1692
εξαντλημένο