ΤΣΙΑΝΗΣ, Σωτήριος (2003), Ναύπλιο – Ηράκλειο. Εκδότες: Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. 
28 εκ., σελ. 447, Α/Μ, χάρτης, βιβλιογραφία, 4 CD. Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-αγγλικά.

ISBN 960-524-167-6.