Γνωριμία με την κτηνοτροφική παραγωγή, σημαντικό κλάδο της οικονομικής ζωής του τόπου, καθώς και με τη  διαδικασία παραγωγής του γάλακτος και των προϊόντων του.
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες προσφέρουν στα παιδιά τη χαρά της δημιουργικής αυτενέργειας.