ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ, Θεόδωρος (2008), 1η εκδ. 1979), Ναύπλιο.