Κατάλογος της έκθεσης "Ντουλαμάς ο μεγαλοπρεπής. Ένα πανωφόρι αλλιώτικο από τ' άλλα"/Catalogue of the exhibition "Doulamas the magnificent. An exceptional overcoat" (07.03-26.05.2019)

Επιστημονική σύμβουλος: Ιωάννα Παπαντωνίου/Editorial advisor: Ioanna Papantoniou

Συγγραφή λημμάτων: Μαρία Παπαδοπούλου, Αγγελική Ρουμελιώτη/Author of catalogue entries: Maria Papadopoulou, Angeliki Roumelioti

Μετάφραση/Translation: Timothy Cullen, Keith Sturges

Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-αγγλικά

Τιμή/Price: 20 €

978-960-9722-06-3