Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΠΛΙ «Το Ναύπλιο στον 19ο αιώνα» απέκτησε το νέο του έντυπο. Στον φάκελο περιλαμβάνεται -εκτός από το έντυπο με ιστορικά, κοινωνιολογικά, περιβαλλοντικά κ.ά. στοιχεία για την πόλη του Ναυπλίου- ο χάρτης της διαδρομής και κάρτες με φωτογραφίες των μνημείων, που τα παιδιά θα τοποθετήσουν στις αντίστοιχες θέσεις στον χάρτη, συμπληρώνοντας έτσι τη δράση.

Ο πλήρης φάκελος δημιουργήθηκε με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.