Κυκλοφορεί σε CD ο κατάλογος της βραβευμένης έκθεσης "Παραγωγή, επεξεργασία και εφαρμογή των υφαντικών υλών στην Ελλάδα", που έχει εξαντληθεί.

Τιμή πώλησης: € 10,00