Τα εξαντλημένα τεύχη των επιστημονικών επετηρίδων "Εθνογραφικά", τόμοι 1 και 12-13 και "Ενδυματολογικά", τόμος 1 διατίθενται τώρα σε CD. Τιμή: 10 €