Κυκλοφορεί σε CD ο τόμος 6 των Εθνογραφικών, που έχει εξαντληθεί.